تخفیف ویژه 99.9.9 خشکشویی مهروز با همکاری خشکشویی آنلاین میشوره

تخفیف ویژه و شگفت انگیز خشکشویی مهروز با همکاری خشکشویی آنلاین میشوره   زمان از بامداد 99.9.7 تا ساعت 24 روز 99.9.9   طرح تخفیف نقره ای: 9+9 هزار تومان خدمات رایگان، برای حداقل 99هزارتومان مبلغ فاکتور در همان فاکتور   معرفی کو…

تمامی لوازم صنف خشکشویی کاملا ضدعفونی می شوند / به خشکشویی های مجازی یا آنلاین که مبدا و منبع مشخصی ندارند اعتماد نکنید / ضدعفونی البسه

تمامی لوازم صنف خشکشویی کاملا ضد عفونی می شوند / صنف در شرایط حادی قرار دارد / هنگام شستشو و بخار، گرما تمامی میکروب ها را از بین می برد / به خشکشویی های مجازی یا آنلاین که مبدا و منبع مشخصی ندارند اعتماد نکنید / ضدعفونی البسه …