نوشته‌ها

تمامی لوازم صنف خشکشویی کاملا ضدعفونی می شوند / به خشکشویی های مجازی یا آنلاین که مبدا و منبع مشخصی ندارند اعتماد نکنید / ضدعفونی البسه

تمامی لوازم صنف خشکشویی کاملا ضد عفونی می شوند / صنف در شرایط حادی قرار دارد / هنگام شستشو و بخار، گرما تمامی میکروب ها را از بین می برد / به خشکشویی های مجازی یا آنلاین که مبدا و منبع مشخصی ندارند اعتماد نکنید / ضدعفونی البسه …