نوشته‌ها

شستشوی پرده لوردراپه یا پرده کرکره ای عمودی

شستشوی پرده لوردراپه یا پرده کرکره ای عمودی

,
شستشوی پرده لوردراپه یا پرده کرکره ای عمودی در این مقاله، روش شستشوی پرده لوردراپه یا شستشوی پرده کرکره ای عمودی را از جدا کردن پرده لوردراپه از چوب پرده تا آماده سازی برای شستشو و نصب پرده لوردراپه در چوب پرده بعد از شستشو را توضیح می دهی…